Aktualności


Zgodnie z ogólnopolskimi zarządzeniami do 7 czerwca w szkołach prowadzone jest kształcenie na odległość. Jednocześnie od 1 czerwca uczniowie klas 4-7, którzy tego potrzebują mogą uczestniczyć w zorganizowanych dla nich konsultacjach przedmiotowych.


Zachęcamy do odwiedzania strony szkolnego facebooka (nie trzeba mieć mieć założonego konta, można wejść poprzez ikonkę ze szkolnej strony). W ostatnich dniach zamieszczamy migawki, jak to jest u nas w zdalnym nauczaniu :))))


Bardzo prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 obowiązującymi w naszej szkole od 25 maja 2020 roku.