Aktualności


Na prośbę Dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach zamieszczamy informację o rozszerzeniu dostępu mailowego i telefonicznego do placówki.


Bardzo dziękujemy wszystkim za złożenie podań do szkoły. Będziemy kontaktować się z Państwem na bieżąco w związku z podejmowanymi decyzjami drogą mailową, gdyż ze zrozumiałych względów w obecnej sytuacji nie jest możliwe zachowanie procedur naboru w dotychczasowej formie (rozmowy rekrutacyjne). Jednocześnie pragniemy poinformować, że jest jeszcze możliwość złożenia podania drogą elektroniczną na adres sekretariat@szkolanakopcu.org. Mamy jeszcze parę wolnych miejsc do klasy I i oddziału przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy!

2020-03-16

Szkoła w chmurze Informuję że zgodnie z zaleceniami wydanymi przez MEN najbliższe dni to nie jest czas wypoczynku ani czas wolny od nauki.