Aktualności

2020-05-20

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z możliwością powrotu dzieci do szkoły od 25.05.2020 r
kopiec


Bardzo prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 obowiązującymi w naszej szkole od 25 maja 2020 roku.

W pierwszym dniu rodzice odprowadzający dziecko do szkoły otrzymają do podpisu oświadczenie o zapoznaniu się ze wszystkimi  procedurami.  Jeśli dziecko przyprowadzi opiekun inny niż rodzic to bezwzględnie  powinien mieć ze sobą podpisane przez rodzica ww. oświadczenie oraz uzupełnione i podpisane dwa dokumnety (zgodę na pomiar temperatury u dziecka oraz "ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicem).

Dokumenty, o których mowa powyżej:

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE SZKOŁY     

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  W CZASIE  PANDEMII

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL

OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURAMI W CZASIE PANDEMII

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY 

ŚCIEŻKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI DLA RODZICA

powrót do listy aktualności