Rekrutacja

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY. PROWADZIMY ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 
ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 MOŻLIWE JEST DOŁĄCZENIE DO ODDZIAŁÓW, KTÓRE JUŻ SĄ W NASZEJ SZKOLE, DLATEGO ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ PLACÓWKI


  

pliki do pobrania:

karta zapisu dziecka 2019/2020    ->>> pobierz plik pdf

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 2019/2020   ->>> pobierz plik pdf

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu w roku szkolnym 2019/2020 ->>>>>>>> pobierz plik pdf

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                        REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu

w roku szkolnym 2017/2018


                                                                                            §1

Założenia ogólne

  1. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu w Kleczy Dolnej funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności i jest bezpłatna.
  2. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się:

a)   wynik rozmowy dyrektora szkoły i przedstawiciela Organu Prowadzącego z rodzicami w obecności dziecka,

a)   ocena funkcjonowania dziecka dokonana w trakcie grupowych zajęć rekrutacyjnych przeprowadzonych w szkole. 

§2

Kryteria rekrutacji

            I.        Rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami i z dzieckiem. (0-30 pkt.).

         II.        Grupowe spotkanie rekrutacyjne kandydatów w szkole w trakcie którego przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne.

  1. Podczas zajęć przeprowadzonych z kandydatami w szkole oceniane są następujące zachowania dzieci:

a)   aktywne uczestnictwo w proponowanych przez nauczyciela zajęciach (0-6 pkt),

b)   współpraca z innymi dziećmi (0-3 pkt),

c)   przestrzeganie ustalonych zasad (0-6 pkt).

 

                 2. W postępowaniu rekrutacyjnym dopuszcza się możliwość konsultacji z psychologiem szkolnym i wychowawcami klas.

 

       III.        Posiadanie rodzeństwa w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej na Kopcu (0-5 pkt)

 

                                                                                           §3

Założenia końcowe

  1. O przyjęciu dziecka do klasy 1-szej oraz do Oddziału Przedszkolnego  decyduje ilość punktów otrzymanych
   w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Do szkoły przyjmowane są dzieci, które otrzymały najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania miejsc.
  3. W sytuacji, gdy kilkoro kandydatów otrzymało taką sama ilość punków, a nie ma możliwości przyjęcia ich do klasy I-szej z powodu wyczerpania miejsc, ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły, po zaciągnięciu opinii nauczycieli, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji.
  4. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka do szkoły, osoba zostaje wykreślona z listy przyjętych, a na jej miejsce przyjmowane są kolejne osoby z listy rezerwowej.

                                                                                           §4

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
  o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  

                                                                                                                mgr Renata Rachwał

                                                                                                               Dyrektor Szkoły

 

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

TERMIN

WYDARZENIE

do 15 marca 2017r.

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego (OP5)naszej szkoły deklaracji  o kontynuowaniu uczęszczania  do Oddziału Przedszkolnego

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego (OP 6) naszej szkoły wniosku o kontynuowanie nauki w klasie I

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w innych niż nasza szkoła Oddziałach przedszkolnych lub przedszkolach wniosków o przyjęcie do klasy I.

Składanie przez rodziców dzieci chętnych dołączyć  do innych klas w naszej szkole wniosków o przyjęcie do szkoły.

15 marca 2017r. do 15 kwietnia 2017r.

Rozmowy rekrutacyjne,

grupowe spotkania (wg harmonogramu)

do 30 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

do 30 sierpnia 2017r.

Rekrutacja uzupełniająca

 

Zasady rekrutacji do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu są zgodne ze Statutem Szkoły.

.................................................................................................................................................................................................................................

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !
PROWADZIMY ZAPISY  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie dokumentów załączonych poniżej, wypełnienie i składanie ich w sekretariacie szkoły. Do końca lutego 2017 roku zostanie załączony harmonogram naboru.

Takie postępowanie związane jest  z reformą oświaty. Czekamy jeszcze na  stosowne uchwały Organu Prowadzącego ale już teraz gorąco zapraszamy. Wszystkich dodatkowych informacji udzielamy na miejscu.

 

pliki do pobrania:

karta zapisu dziecka 2017/2018    ->>> pobierz plik pdf

wniosek o przyjecie dziecka do szkoły 2017/2018   ->>> pobierz plik pdf

.............................................................................................................................................................................................

IV Integracyjny Szkolny
Rajd na Leskowiec

 

11 czerwca (tj. sobota) 2016r. zapraszamy nauczycieli oraz wszystkich uczniów naszej szkoły (także tych, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole od września 2016r.- uczniów klasy OP, klasy I oraz nowopowstałej klasy gimnazjalnej) wraz z rodzicami, na spotkanie na górskim szlaku. Zbiórka i odprawa została zaplanowana na godzinę 9.00 na parkingu przy wejściu do Auli. Dotrzemy najpierw do miejscowości Tarnawa Górna do gospodarstwa p. Cecylii Szeląg (Tarnawa Górna 78), gdzie zaplanowano parking. Wędrówkę rozpoczniemy od spaceru leśnym duktem, którym dotrzemy do czerwonego szlaku i po około dwóch godzinach (wliczając częste odpoczynki i posiłki) dotrzemy do szczytu. Wrócimy szlakiem niebieskim również do Tarnawy Górnej. I jeżeli podejmiemy taką decyzję – urządzimy grilla. Należy zadbać o odpowiedni ubiór, suchy prowiant oraz wodę.
W razie niepogody wycieczka zostanie przeniesiona na inny termin, natomiast zaproponujemy plan alternatywny. Do zobaczenia na szlaku!

...............................................................................................................................................................................................

Spotkanie integracyjne

22 maja, tj .w niedzielę na godzinę 11.15 serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkie dzieci 5-letnie, 6-letnie, i 7-latki, które od września 2016 roku rozpoczną swą przygodę z edukacją w naszej szkole. Najpierw odbędą się zajęcia integracyjno-adaptacyjne, a później, około godziny 12.00 będzie możliwość zapoznania się z czworonożnymi mieszkańcami Kopca i odbycia próbnej lekcji jazdy konnej (potrzebna będzie zgoda rodzica – wzór poniżej i jego dozór). Prosimy zadbać o odpowiedni strój (szczególnie obuwie).

Zbiórka o godzinie 11.15 na placu zabaw. Serdecznie zapraszamy!

 

ZGODA

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki …………………………………………………………………………… 

w próbnej lekcji jazdy konnej w ramach spotkania integracyjnego w dniu 22 maja 2016 roku. Oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w jeździe.

 

                                                                                                                                              ……………………………………………..

 

 

 .................................................................................................................................................................................................

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY. PROWADZIMY ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ
ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili       o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

– Dzieci urodzone w 2009r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu

w roku szkolnym 2016/2017

 

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7).

 

§1

Założenia ogólne

 1. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu w Kleczy Dolnej funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności i jest bezpłatna.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się:

a)      wynik rozmowy dyrektora szkoły i przedstawiciela Organu Prowadzącego z rodzicami w obecności dziecka,

b)      ocena funkcjonowania dziecka dokonana w trakcie grupowych zajęć rekrutacyjnych przeprowadzonych w szkole.

 

§2

Kryteria rekrutacji

       I.            Rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami i z dzieckiem. (0-30 pkt.).
      II.            Grupowe spotkanie rekrutacyjne kandydatów w szkole w trakcie którego przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne.

       1. Podczas zajęć przeprowadzonych z kandydatami w szkole oceniane są następujące zachowania dzieci:

1)      aktywne uczestnictwo w proponowanych przez nauczyciela zajęciach (0-6 pkt),

2)      współpraca z innymi dziećmi (0-3 pkt),

3)      przestrzeganie ustalonych zasad (0-6 pkt).

       2. W postępowaniu rekrutacyjnym dopuszcza się możliwość konsultacji z psychologiem szkolnym i wychowawcami klas.

III.            Posiadanie rodzeństwa w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej na Kopcu (0-5 pkt).

 

 

§3

Założenia końcowe

 1. O przyjęciu dziecka do klasy 1-szej oraz do Oddziału Przedszkolnego  decyduje ilość punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci, które otrzymały najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania miejsc.
 3. W sytuacji, gdy kilkoro kandydatów otrzymało taką sama ilość punków, a nie ma możliwości przyjęcia ich do klasy I-szej z powodu wyczerpania miejsc, ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły,
   po zaciągnięciu opinii nauczycieli, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka do szkoły, osoba zostaje wykreślona z listy przyjętych, a na jej miejsce przyjmowane są kolejne osoby z listy rezerwowej.

  

§4

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  

                                                                                                                mgr Renata Rachwał

                                                                                                               Dyrektor Szkoły

 

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 

TERMIN

WYDARZENIE

do 31 marca 2016r.

Składanie podań o przyjęcie do klasy I
i Oddziału Przedszkolnego.

15 marca 2016r. do 15 kwietnia 2016r.

Rozmowy rekrutacyjne,

grupowe spotkania (wg harmonogramu)

do 31 maja 2016r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na Kopcu są zgodne ze Statutem Szkoły.