Aktualności


Na piątek 3 października dla uczniów naszej szkoły zostały zaplanowane zajęcia przyrodnicze, mające na celu obserwację prac polowych wykonywanych jesienią. Samodzielnie zebrane ziemniaki upieczemy na wspólnym ognisku, które odbędzie się we środę (tj. 8 października) w godzinach 15.00 – 17.00 podczas święta pieczonego ziemniaka, na które już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych członków rodziny. Mamy nadzieję na wspólną zabawę i kartoflane szaleństwo! Bardzo prosimy, aby w piątek zadbać o odpowiednie ubranie dla dzieci


6 października (tj. poniedziałek) odbędą się w oddziale przedszkolnym przesiewowe badania logopedyczne. Dzieci będą badane indywidualnie i w miarę potrzeb zostanie ustalona terapia. Potrzebna jest zgoda Rodziców na przeprowadzenie badania u dziecka.


Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, w bieżącym roku szkolnym, rozpoczynamy pracę z dziennikiem elektronicznym. Dostęp do dziennika jest w naszej szkole dla Rodziców i dzieci całkowicie bezpłatny. Aby korzystać z możliwości, jakie daje ten produkt, należy w pierwszej kolejności podać wychowawcy dane adresowe do skrzynek mailowych. Podajemy konto Rodziców (jeżeli sytuacja domowa dziecka tego wymaga, to osobno dla Taty i osobno dla Mamy) oraz adres mailowy, którym posługiwać się będzie dziecko – inny niż Rodziców. Jeżeli potrzebna będzie pomoc w zakładaniu skrzynek mailowych, to radą służy p. Katarzyna Kowalczyk – sekretarz szkoły, osobiście godzinach swojej pracy, tj. od 13.00 do 16.00 lub w innych godzinach - telefonicznie (pod numerem 693 54 07 35) O dalszych sposobach postępowania, tj. o logowaniu się do systemu, poinformujemy Państwa niebawem.